Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL


(vyplní zákazník)
Firma/jméno a adresa kupujícího:
IČ: (a DIČ)
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)
Kontaktní osoba:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:


Poznámky:Reklamované zboží: Datum nákupu: (Datum vystavení faktury) Číslo faktury:
Podrobný popis závady: *

 

 


*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.


1.Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je nutné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokumentprokazující koupi zboží.


2.Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.


Datum: __________________ Podpis kupujícího: _______________________________________


(vyplní prodávající)


Datum přijetí reklamace:
Reklamaci vyřizuje:
Vyjádření prodejce:

 

 


Datum: __________________ Podpis prodejce: _________________________________________